Oplichting door opleidingsinstituten
Bericht

Oplichting door opleidingsinstituten

Gisteren (maandag 5 augustus 2019) was in het nieuws ( zie de link: https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/4801576/opleidingen-studie-ncoi-capabel-loi-benadelen-cursisten-algemene) dat diverse grote private onderwijsinstellingen bij het tussentijds beëindigen van de opleiding door de cursist, hoge afkoopsommen in rekening brengen. Terecht wordt door RTL Nieuws opgemerkt dat dit in vele gevallen ten onrechte is. Algemene voorwaarden venietigbaar De regel die in...

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Bericht

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Met deze wet beoogt de wetgever de balans te verbeteren tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder weergegeven. Nieuwe ontslaggrond Er  komt een cumulatiegrond naast de bestaande gronden. Hierdoor kan een combinatie van verschillende onvolledige ontslaggronden een nieuwe redelijke grond voor ontslag opleveren....

Vernietiging opzegging door werkneemster afgewezen
Bericht

Vernietiging opzegging door werkneemster afgewezen

Een werknemer kan een opzegging op grond van een wilsgebrek vernietigen, indien de opzegging niet duidelijk en ondubbelzinnig is en niet is gericht op de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. In deze zaak ging het om een advocaat, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkneemster had, na haar zwangerschapsverlof en vakantie, haar werkzaamheden hervat op 1...

Een kort geding om een NK-titel te verkrijgen?
Bericht

Een kort geding om een NK-titel te verkrijgen?

Tijdens het Nederlands kampioenschap triathlon ironman (3.8km zwemmen, 180km fietsen en 42,2km lopen) is er door de winnares, Els Visser, tijdens het zwemmen te kort gezwommen. Zij heeft, zo bleek achteraf, een stuk afgesneden. Dat is er de reden van dat zij achteraf, nadat zij al gehuldigd was als Nederlands kampioen, alsnog gediskwalificeerd is. Nu,...

Doorzetten om het gewenste resultaat te bereiken
Bericht

Doorzetten om het gewenste resultaat te bereiken

Recent ben ik benaderd door een ondernemer die een kapperszaak exploiteert in Amsterdam Zuid-Oost. Na een mislukte samenwerking met zijn ex-compagnon zou hij de kapperszaak zelf voortzetten. De ex-compagnon, tevens verhuurder van de kapsalon, bleef zich echter intensief met de bedrijfsvoering bemoeien, wat regelmatig tot strubbelingen leidde. Omdat deze man niet vrijwillig gehoor gaf aan...

Verplichting betaling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?
Bericht

Verplichting betaling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Vorig jaar is de Wet Compensatie Transitievergoeding aangenomen. Op grond hiervan kan een werkgever vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan een werknemer heeft  betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Tot voor kort is meerdere malen in de rechtspraak uitgemaakt dat het...

  • 1
  • 2