Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ongehinderd verder groeien! Iedere onderneming krijgt te maken met het ondernemingsrecht. Laat niets uw droom in de weg staan. DeN advocaten kan u bijstaan op onder meer de volgende deelgebieden:

Deelgebieden

  1. Aandeelhoudersgeschillen.
  2. Faillissementsrecht.
  3. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.
  4. Incassoproblematiek.
  5. Aanbestedingsrecht.
  6. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten,
    alsmede procederen over geschillen bij het niet nakomen van overeenkomsten.

Weten welke stappen u kan ondernemen? Bel: 020 8540813

Onze advocaten staan graag voor u klaar wanneer u juridisch advies nodig heeft. Daarvoor is het nodig dat de advocaat goed luistert naar uw verhaal en dat u alle nodige informatie aandraagt. De advocaat zal dan een inschatting maken van de haalbaarheid van de zaak.

Heeft u juridisch advies nodig? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.