Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Waar mensen werken is er verschil in mening, inzicht en visie. Meestal positief, soms negatief. Arbeid en recht horen onlosmakelijk bij elkaar. DeN advocaten kan u bijstaan op onder meer de volgende deelgebieden:

Deelgebieden

  1. Het individueel en collectief ontslagrecht (zoals ontbinding, opzegging, vaststellingsovereenkomst, ontslag op staande voet en proeftijdontslag).
  2. Het medezeggenschapsrecht (zoals Wet op de Ondernemingsraden, sociaal plan en reorganisatie).
  3. De overgang van onderneming (zoals conflicterende cao’s en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden).
  4. Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
  5. De bijzondere bedingen (zoals het proeftijd-, concurrentie- en boetebeding).
  6. De individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden (zoals loon, vakantiedagen, vakantiegeld en cao).
  7. De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden.
  8. De ketenregeling en Ragetlieregel.
  9. Ziekte en loondoorbetaling bij ziekte.

Weten welke stappen u kan ondernemen? Bel: 020 8540813

Onze advocaten staan graag voor u klaar wanneer u juridisch advies nodig heeft. Daarvoor is het nodig dat de advocaat goed luistert naar uw verhaal en dat u alle nodige informatie aandraagt. De advocaat zal dan een inschatting maken van de haalbaarheid van de zaak.

Heeft u juridisch advies nodig? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.