Blog

Toelichting NOW regeling

Eerder heb ik u gewezen op de uitwerking van de NOW regeling. Hieronder zet ik de belangrijkste bepalingen van de regeling uiteen: De subsidieaanvraag kan vanaf 14 april 2020 (of eerder conform de bekendmaking via het UWV) worden ingediend. De indiening zal waarschijnlijk digitaal plaatsvinden via het UWV. De hoogte van het bedrag van de…

212 april 20202 april 2020

NOW regeling

Vanochtend heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De aanvraag kan vanaf 6 april a.s. worden ingediend. Klik hier om de regeling te raadplegen. In een volgende blog zal ik enkele vragen en onderwerpen over de NOW regeling nader bespreken. Geschreven door: Thuy Nguyen

1831 maart 20201 april 2020

Corona-crisis

Nu de Corona-crisis ook in Nederland in volle hevigheid wordt gevoeld en de semi-lockdown tot minimaal 6 april a.s. zal voortduren, komen steeds meer cliënten met vragen over hun verplichtingen. Moeten ze wel betalen nu er geen diensten of goederen afgenomen worden? Kan ik onder mijn contract uit? Maar ook, ik kan er toch niets…

1617 maart 202017 maart 2020

Geen transitievergoeding bij een slapend dienstverband bij einde wachttijd voor 1 juli 2015

De Kantonrechter Utrecht (19 februari 2020ECLI:NL:RBMNE:2020:563) en de Kantonrechter Amsterdam (19 februari 2020 ECLI:NL:RBAMS:2020:997) hebben de toekenning van een ontslagvergoeding aan werknemers met een slapend dienstverband geweigerd. Deze twee rechters zijn van mening dat de werkgever op grond van het goed werkgeverschap in beginsel niet kan worden gedwongen mee te werken aan een beëindiging of toekenning…

173 maart 20203 maart 2020

Het hoge woord is er uit over het slapende dienstverband en de transitievergoeding

Vandaag heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een werkgever de verplichting heeft om een slapend dienstverband te beëindigen. De Hoge Raad heeft als volgt geoordeeld: Indien is voldaan aan de vereisten voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt als uitgangspunt dat een werkgever op basis van…

148 november 20198 november 2019

Overgangsrecht WAB

Transitievergoeding De nieuwe berekening van de transitievergoeding treedt in werking per 1 januari 2020. Op alle arbeidsovereenkomsten, die eindigen ná 1 januari 2020, zou de nieuwe berekening dan van toepassing zijn. Gezien de mogelijke onwenselijke uitkomsten daardoor, is er overgangsrecht. In de onderstaande gevallen moet de oude transitievergoeding worden toegekend, ook als de arbeidsovereenkomst eindigt…

1121 oktober 201921 oktober 2019

Oplichting door opleidingsinstituten

Gisteren (maandag 5 augustus 2019) was in het nieuws ( zie de link: https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/4801576/opleidingen-studie-ncoi-capabel-loi-benadelen-cursisten-algemene) dat diverse grote private onderwijsinstellingen bij het tussentijds beëindigen van de opleiding door de cursist, hoge afkoopsommen in rekening brengen. Terecht wordt door RTL Nieuws opgemerkt dat dit in vele gevallen ten onrechte is. Algemene voorwaarden venietigbaar De regel die in…

126 augustus 20196 augustus 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Met deze wet beoogt de wetgever de balans te verbeteren tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder weergegeven. Nieuwe ontslaggrond Er  komt een cumulatiegrond naast de bestaande gronden. Hierdoor kan een combinatie van verschillende onvolledige ontslaggronden een nieuwe redelijke grond voor ontslag opleveren….

918 juni 201918 juni 2019

Vernietiging opzegging door werkneemster afgewezen

Een werknemer kan een opzegging op grond van een wilsgebrek vernietigen, indien de opzegging niet duidelijk en ondubbelzinnig is en niet is gericht op de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. In deze zaak ging het om een advocaat, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkneemster had, na haar zwangerschapsverlof en vakantie, haar werkzaamheden hervat op 1…

83 juni 20193 juni 2019

Een kort geding om een NK-titel te verkrijgen?

Tijdens het Nederlands kampioenschap triathlon ironman (3.8km zwemmen, 180km fietsen en 42,2km lopen) is er door de winnares, Els Visser, tijdens het zwemmen te kort gezwommen. Zij heeft, zo bleek achteraf, een stuk afgesneden. Dat is er de reden van dat zij achteraf, nadat zij al gehuldigd was als Nederlands kampioen, alsnog gediskwalificeerd is. Nu,…

614 mei 201914 mei 2019