Hervorming arbeidsmarkt SER ontwerpadvies juni 2021

Hervorming arbeidsmarkt SER ontwerpadvies juni 2021


Werkgevers en werknemers hebben op 2 juni jl. het SER ontwerpadvies ‘Advies Arbeidsmarkt’ gepresenteerd om de arbeidsmarkt te hervormen.  Hieronder de belangrijkste punten van de hervorming.

Een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een werkende met een tarief onder het maximumdagloon (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende stelt dat sprake is van werknemerschap, is het aan de opdrachtgever om (bij de rechter) te bewijzen dat dit niet het geval is.

Er mogen drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal drie jaar. De onderbrekingstermijn komt te vervallen. Permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever is hierdoor niet meer mogelijk.

Oproepcontracten (waaronder ook nul-uren) zijn niet meer geoorloofd en worden vervangen door basiscontracten, met ten minste een kwartaalurennorm. Hierdoor wordt het loon van een werknemer voorspelbaar.

De werkgever mag eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden, ter voorkoming van ontslag. In overleg tussen decentrale partijen kan hiervan worden afgeweken. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd door een overheidscompensatieregeling, die achteraf wordt getoetst. Opgebouwde WW-rechten worden niet verminderd door de regeling.

Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren.  

Uitzending alleen bij piekdrukte en ziekte, gelijke waardering van arbeidsvoorwaarden en maximaal drie jaar.

Het SER ontwerpadvies treft u op deze link aan: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/sociaal-economisch-beleid-2021-2025.pdf

Geschreven door: Thuy Nguyen

Deel dit:
Twitter
LinkedIn