Hervorming arbeidsmarkt SER ontwerpadvies juni 2021
Bericht

Hervorming arbeidsmarkt SER ontwerpadvies juni 2021

Werkgevers en werknemers hebben op 2 juni jl. het SER ontwerpadvies ‘Advies Arbeidsmarkt’ gepresenteerd om de arbeidsmarkt te hervormen.  Hieronder de belangrijkste punten van de hervorming. Een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een werkende met een tarief onder het maximumdagloon (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende stelt dat sprake is van werknemerschap, is...

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?
Bericht

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?

De Hoge Raad heeft een belangrijk beoordelingspunt gewijzigd voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. In het Groen/Schoevers arrest van de Hoge Raad was de bedoeling van partijen nog een beoordelingspunt bij de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Thans is de Hoge Raad van dit beoordelingspunt afgestapt. Dit...

Toelichting NOW regeling
Bericht

Toelichting NOW regeling

Eerder heb ik u gewezen op de uitwerking van de NOW regeling. Hieronder zet ik de belangrijkste bepalingen van de regeling uiteen: De subsidieaanvraag kan vanaf 14 april 2020 (of eerder conform de bekendmaking via het UWV) worden ingediend. De indiening zal waarschijnlijk digitaal plaatsvinden via het UWV. De hoogte van het bedrag van de...

NOW regeling
Bericht

NOW regeling

Vanochtend heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De aanvraag kan vanaf 6 april a.s. worden ingediend. Klik hier om de regeling te raadplegen. In een volgende blog zal ik enkele vragen en onderwerpen over de NOW regeling nader bespreken. Geschreven door: Thuy Nguyen

Corona-crisis
Bericht

Corona-crisis

Nu de Corona-crisis ook in Nederland in volle hevigheid wordt gevoeld en de semi-lockdown tot minimaal 6 april a.s. zal voortduren, komen steeds meer cliënten met vragen over hun verplichtingen. Moeten ze wel betalen nu er geen diensten of goederen afgenomen worden? Kan ik onder mijn contract uit? Maar ook, ik kan er toch niets...

Geen transitievergoeding bij een slapend dienstverband bij einde wachttijd voor 1 juli 2015
Bericht

Geen transitievergoeding bij een slapend dienstverband bij einde wachttijd voor 1 juli 2015

De Kantonrechter Utrecht (19 februari 2020ECLI:NL:RBMNE:2020:563) en de Kantonrechter Amsterdam (19 februari 2020 ECLI:NL:RBAMS:2020:997) hebben de toekenning van een ontslagvergoeding aan werknemers met een slapend dienstverband geweigerd. Deze twee rechters zijn van mening dat de werkgever op grond van het goed werkgeverschap in beginsel niet kan worden gedwongen mee te werken aan een beëindiging of toekenning...

Het hoge woord is er uit over het slapende dienstverband en de transitievergoeding
Bericht

Het hoge woord is er uit over het slapende dienstverband en de transitievergoeding

Vandaag heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een werkgever de verplichting heeft om een slapend dienstverband te beëindigen. De Hoge Raad heeft als volgt geoordeeld: Indien is voldaan aan de vereisten voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt als uitgangspunt dat een werkgever op basis van...

Overgangsrecht WAB
Bericht

Overgangsrecht WAB

Transitievergoeding De nieuwe berekening van de transitievergoeding treedt in werking per 1 januari 2020. Op alle arbeidsovereenkomsten, die eindigen ná 1 januari 2020, zou de nieuwe berekening dan van toepassing zijn. Gezien de mogelijke onwenselijke uitkomsten daardoor, is er overgangsrecht. In de onderstaande gevallen moet de oude transitievergoeding worden toegekend, ook als de arbeidsovereenkomst eindigt...

Oplichting door opleidingsinstituten
Bericht

Oplichting door opleidingsinstituten

Gisteren (maandag 5 augustus 2019) was in het nieuws ( zie de link: https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/4801576/opleidingen-studie-ncoi-capabel-loi-benadelen-cursisten-algemene) dat diverse grote private onderwijsinstellingen bij het tussentijds beëindigen van de opleiding door de cursist, hoge afkoopsommen in rekening brengen. Terecht wordt door RTL Nieuws opgemerkt dat dit in vele gevallen ten onrechte is. Algemene voorwaarden venietigbaar De regel die in...

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Bericht

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Met deze wet beoogt de wetgever de balans te verbeteren tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder weergegeven. Nieuwe ontslaggrond Er  komt een cumulatiegrond naast de bestaande gronden. Hierdoor kan een combinatie van verschillende onvolledige ontslaggronden een nieuwe redelijke grond voor ontslag opleveren....

  • 1
  • 2