Alle slapers recht op een transitievergoeding?

Alle slapers recht op een transitievergoeding?


In november 2022 heeft de Hoge Raad in twee arresten, Ammeraal (ECLI:NL:HR:2022:1575, Hoge Raad, 21/01230 (rechtspraak.nl) en ESD-SIC (ECLI:NL:HR:2022:1576, Hoge Raad, 21/03296 (rechtspraak.nl), een oordeel gegeven over de toepassing van de zogenaamde Xella-norm. Deze norm houdt in, dat vanwege de Wet compensatieregeling transitievergoeding (WCT), een goed werkgever verplicht is mee te werken aan een verzoek tot beëindiging van een slapend dienstverband met een zieke werknemer, met betaling van een (gecompenseerde) transitievergoeding.

Vanwege het verband tussen de WCT en het goed werkgeverschap, kan volgens de Hoge Raad pas vanaf 20 juli 2018 van een werkgever worden verwacht, dat hij of zij meewerkt aan een dergelijk verzoek. Dat een dienstverband al voor 1 juli 2015 slapend is geworden (en de werknemer dus al eerder kon worden ontslagen), verandert niets aan de verplichtin,g om als goed werkgever mee te werken aan de beëindiging van het dienstverband, met betaling van een (gecompenseerde) transitievergoeding.

Conclusie: alle zieke werknemers met een slapend dienstverband, kunnen vanaf 20 juli 2018 aanspraak maken op de (gecompenseerde) transitievergoeding.

Geschreven door: Thuy Nguyen

Deel dit:
Twitter
LinkedIn