Overgangsrecht WAB

Overgangsrecht WAB

Transitievergoeding

De nieuwe berekening van de transitievergoeding treedt in werking per 1 januari 2020. Op alle arbeidsovereenkomsten, die eindigen ná 1 januari 2020, zou de nieuwe berekening dan van toepassing zijn. Gezien de mogelijke onwenselijke uitkomsten daardoor, is er overgangsrecht.

In de onderstaande gevallen moet de oude transitievergoeding worden toegekend, ook als de arbeidsovereenkomst eindigt ná 1 januari 2020.

  • Het ontbindingsverzoek is vóór 1 januari 2020 bij de rechter ingediend;
  • De arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 opgezegd;
  • De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd ná 1 januari 2020, maar de werknemer heeft reeds vóór 1 januari 2020 schriftelijk ingestemd met de opzegging;
  • De ontslagaanvraag is vóór 1 januari 2020 ingediend bij het UWV;

Oproepcontract

Wanneer begint de termijn van twaalf maanden voor het aanbieden van een vaste arbeidsomvang te lopen?

Indien de oproepovereenkomsten op 1 januari 2020 langer dan twaalf maanden heeft geduurd, moet de werkgever binnen één maand een aanbod tot een vaste arbeidsomvang doen. De termijn van twaalf maanden begint dus niet pas vanaf 1 januari 2020 te lopen.

Ketenregeling

De nieuwe keten van 3x3x6 kent geen overgangsrecht en gaat dus op 1 januari 2020 direct in.

Hoe moeten arbeidsovereenkomsten, die zijn gesloten in 2019 en in 2020 de twee jaarstermijn overschrijden, beoordeeld worden? Dit blijven arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Bepalend is welke termijn van toepassing is op het moment dat de tweejaarstermijn wordt overschreven. Indien de termijn wordt overschreden in 2020, dan blijft de arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Indien de termijn wordt overschreden in 2019, wordt de arbeidsovereenkomst omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Geschreven door: Thuy Nguyen

Deel dit:
Twitter
LinkedIn