Het hoge woord is er uit over het slapende dienstverband en de transitievergoeding

Het hoge woord is er uit over het slapende dienstverband en de transitievergoeding

Vandaag heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een werkgever de verplichting heeft om een slapend dienstverband te beëindigen. De Hoge Raad heeft als volgt geoordeeld:

Indien is voldaan aan de vereisten voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt als uitgangspunt dat een werkgever op basis van het goed werkgeverschap gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Op deze hoofdregel wordt een uitzondering aanvaard, indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij de instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij  reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. Het bijna bereiken van de  pensioengerechtigde leeftijd wordt niet geaccepteerd als een zodanig belang.

Indien de werkgever aannemelijk maakt dat de voorfinanciering van de transitievergoeding tot ernstige financiële problemen leidt, kan de rechter een betaling in termijnen of een opschorting van de betaling tot na 1 april 2020 bepalen.

De hele uitspraak kunt u hier lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1734&showbutton=true

Geschreven door: Thuy Nguyen

Deel dit:
Twitter
LinkedIn