Vernietiging opzegging door werkneemster afgewezen
Bericht

Vernietiging opzegging door werkneemster afgewezen

Een werknemer kan een opzegging op grond van een wilsgebrek vernietigen, indien de opzegging niet duidelijk en ondubbelzinnig is en niet is gericht op de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. In deze zaak ging het om een advocaat, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkneemster had, na haar zwangerschapsverlof en vakantie, haar werkzaamheden hervat op 1...

Verplichting betaling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?
Bericht

Verplichting betaling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Vorig jaar is de Wet Compensatie Transitievergoeding aangenomen. Op grond hiervan kan een werkgever vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan een werknemer heeft  betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Tot voor kort is meerdere malen in de rechtspraak uitgemaakt dat het...

  • 1
  • 2